Dịch vụ

DỊCH VỤ

Trim Solutions Group có thể cung cấp tất cả các nhu cầu để xây dựng thương hiệu của bạn từ bất kỳ nền tảng nào của chúng tôi, từ nhãn mác đến bao bì. Bất kể yêu cầu hay tiêu chuẩn nào, các chuyên gia có tay nghề cao và nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đáp ứng khách hàng cách toàn diện ngay cả những thiết kế khó khăn nhất.
Tại Trim Solutions Group, chất lượng không chỉ là tư duy mà còn là một hệ thống chính thức.

  • Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC)

Thực hiện kiểm tra danh sách nhà cung cấp đã được phê duyệt. Đánh giá hồ sơ chất lượng nhà cung cấp. Thực hiện kiểm tra kích thước, trực quan và chức năng của các mẫu vật liệu. Liên tục nâng cao quy trình IQC

  • Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất (IPQC)

Tiến hành kiểm tra tự động và thủ công trong dây chuyền sản xuất. Áp dụng kiểm tra mẫu đầu tiên sau khi hoàn tất thiết lập ban đầu. Thực hiện kiểm soát trong quá trình sản xuất để đảm bảo các quy trình đạt tiêu chuẩn và để xác định các yếu tố cần cải thiện.

  • Đảm bảo chất lượng đầu ra (OQA)

Thực hiện kiểm tra trực quan và theo tiêu chuẩn. Xác minh kiểm tra mẫu đầu tiên. Kiểm tra lặp lại một cách liên tục danh sách nhà cung cấp đã được phê duyệt.. Gửi báo cáo phân tích lỗi (nếu có) và cảnh báo lỗi đến nhân viên kỹ thuật